Calendar

August 2019

1
Aug
Thursday
11:00
Cast: Nikolay Petrov, Daniel Ostretsov, Iliya Iliev, Krassimir Dinev, Stefan Vladimirov, Petar Buckov, Silvana Prvcheva, Angelina Mancheva, Ayla Dobreva, Lilia Kehayova, Ina Petrova, Mariela Alexandrova, Tsveta Sarambelineva, Alexandrina Stoyanova-Andreeva, Blagovesta Mekki-Tzvetkova , Martin Iliev, Plamen Dimitrov
Stage: MAGURA CAVE, Belogradchik
Aug
Thursday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Vladi Mihaylov, Alexander Georgiev, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Yoanna Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: BELOGRADCHIK ROCKS, Belogradchik
2
Aug
Friday
11:00
Cast: Nikolay Petrov, Daniel Ostretsov, Iliya Iliev, Krassimir Dinev, Stefan Vladimirov, Petar Buckov, Silvana Prvcheva, Angelina Mancheva, Ayla Dobreva, Lilia Kehayova, Ina Petrova, Mariela Alexandrova, Tsveta Sarambelineva, Alexandrina Stoyanova-Andreeva, Blagovesta Mekki-Tzvetkova , Martin Iliev, Plamen Dimitrov
Stage: MAGURA CAVE, Belogradchik
Aug
Friday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolay Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiritskaja, Sandra Petrova, Plamen Grankan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: BELOGRADCHIK ROCKS, Belogradchik
3
Aug
Saturday
11:00
Cast: Nikolay Petrov, Daniel Ostretsov, Iliya Iliev, Krassimir Dinev, Stefan Vladimirov, Petar Buckov, Silvana Prvcheva, Angelina Mancheva, Ayla Dobreva, Lilia Kehayova, Ina Petrova, Mariela Alexandrova, Tsveta Sarambelineva, Alexandrina Stoyanova-Andreeva, Blagovesta Mekki-Tzvetkova , Martin Iliev, Plamen Dimitrov
Stage: MAGURA CAVE, Belogradchik
Aug
Saturday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Vladi Mihaylov, Alexander Georgiev, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Yoanna Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: BELOGRADCHIK ROCKS, Belogradchik
4
Aug
Sunday
11:00
Cast: Nikolay Petrov, Daniel Ostretsov, Iliya Iliev, Krassimir Dinev, Stefan Vladimirov, Petar Buckov, Silvana Prvcheva, Angelina Mancheva, Ayla Dobreva, Lilia Kehayova, Ina Petrova, Mariela Alexandrova, Tsveta Sarambelineva, Alexandrina Stoyanova-Andreeva, Blagovesta Mekki-Tzvetkova , Martin Iliev, Plamen Dimitrov
Stage: MAGURA CAVE, Belogradchik
Aug
Sunday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolay Pavlov, Yanitza Maslinkova, Silvana Prvcheva, Radoslav Vladimirov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiritskaja, Sandra Petrova, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: BELOGRADCHIK ROCKS, Belogradchik
24
Aug
Saturday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Alexander Georgiev, Nikolai Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Silvana Parvcheva, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaya, Sandra Petran, Plamen Granna

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: ALBENA SUMMER STAGE
29
Aug
Thursday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolai Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Silvana Parvcheva, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Yoana Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granzhan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: VARNA SUMMER THEATER
Buy tickets
30
Aug
Friday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Vladi Mihaylov, Alexander Georgiev, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaya, Sandra Petran, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: VARNA SUMMER THEATER
Buy tickets
31
Aug
Saturday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Vladi Mikhailov, Niki Sotirov, Nikolai Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Silvana Parvcheva, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Yoana Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granzhan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: VARNA SUMMER THEATER
Buy tickets

September 2019

1
Sep
Sunday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Orlin Goranov, Alexander Georgiev, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Yoana Kuleva, Sandra Petamen, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: VARNA SUMMER THEATER
Buy tickets
2
Sep
Monday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolai Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Silvana Parvcheva, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Yoana Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granzhan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: VARNA SUMMER THEATER
Buy tickets
10
Sep
Tuesday
20:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolai Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaya, Sandra Petrova, Plamen Granzhan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: ANTIQUE THEATRE OF PLOVDIV
11
Sep
Wednesday

Pre-season performances - 2019 / 2020

13
Sep
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
14
Sep
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Sep
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
15
Sep
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Sep
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

Sofia Opera and Ballet - Season 2019 / 2020

20
Sep
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
28
Sep
Saturday
19:00
29
Sep
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

October 2019

1
Oct
Tuesday
11:00
Stage: Marble lobby - stalls
Oct
Tuesday
19:00
Cast: VIOLETS RADOMIRSKA / Carmen /, Kostadin Andreev, Veselin Mihaylov, Iliya Iliev, Krasimir Dinev, Svetozar Rangelov, Atanas Mladenov, Tsvetana Bandalovska, Silvana Pravcheva, Tsvetelina Kotseva

Conductor Zhorzh Dimitrov
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
11
Oct
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
12
Oct
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The performance is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Oct
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
13
Oct
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
14
Oct
Monday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
15
Oct
Tuesday
19:00
Stage: Marble lobby - stalls
17
Oct
Thursday
19:00
Cast: PETER NAIDENOV / Don Giovanni /, Radostina Nikolaeva, Hrisimir Damyanov, Angel Hristov, Gabriela Georgieva, Peter Buchkov, Valentin Vatev, Silvia Teneva

Conductor ERICH WÄCHTER
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
19
Oct
Saturday
19:00
Guest performers – the stars of the Bolshoi Theatre
EKATERINA KRISANOVA and IVAN VASILIEV

Conductor PAVEL KLINICHEV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 2:20
Intermission - 1
Buy tickets
20
Oct
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:15
Intermission - 2
Buy tickets
25
Oct
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
26
Oct
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
27
Oct
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

November 2019

1
Nov
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
2
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
3
Nov
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
4
Nov
Monday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
7
Nov
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Intermission - 1
8
Nov
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
9
Nov
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
10
Nov
Sunday
19:00
Concert performance
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
13
Nov
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
14
Nov
Thursday
19:00
Concert performance
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
15
Nov
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
16
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
17
Nov
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

December 2019

6
Dec
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
7
Dec
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
8
Dec
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
10
Dec
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
11
Dec
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
12
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
13
Dec
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
15
Dec
Sunday
19:00
With the special participation of Catherine Foster
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Intermission - 2
18
Dec
Wednesday
19:00
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
20
Dec
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
21
Dec
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
22
Dec
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
23
Dec
Monday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
26
Dec
Thursday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Thursday
17:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Dec
Monday
19:00
With the special participation of the conductor of Bolshoi Theater PAVEL KLINICHEV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
Dec
Tuesday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

January 2020

4
Jan
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Jan
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
5
Jan
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Jan
Sunday
17:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
9
Jan
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
10
Jan
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
11
Jan
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Jan
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
12
Jan
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Jan
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
29
Jan
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Jan
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
Jan
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

February 2020

1
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
2
Feb
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
4
Feb
Tuesday
19:00
Stage: The Opera in Varna
5
Feb
Wednesday
19:00
Stage: The Opera in Varna
11
Feb
Tuesday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
14
Feb
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
15
Feb
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
16
Feb
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Feb
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
18
Feb
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
20
Feb
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration: 2:00
Intervals 1
21
Feb
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Intermission - 2
22
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
23
Feb
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
26
Feb
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Intermission - 1
29
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

Marh 2020

1
Mar
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
6
Mar
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
7
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
8
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
13
Mar
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
14
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
15
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
27
Mar
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
28
Mar
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
29
Mar
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
Mar
Tuesday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Mar
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

April 2020

1
Apr
Wednesday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Apr
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
11
Apr
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
12
Apr
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
16
Apr
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
23
Apr
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
24
Apr
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
25
Apr
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
26
Apr
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
29
Apr
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
30
Apr
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

May 2020

2
May
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
3
May
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
May
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
7
May
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
8
May
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
9
May
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
10
May
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
May
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
23
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The performance is appropriate for children at the age of 3 to 12
28
May
Thursday
19:00
With the special participation of Catherine Foster
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
30
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
May
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

June 2020

3
Jun
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
5
Jun
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 2:20
Intermission - 1
6
Jun
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
10
Jun
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
11
Jun
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
12
Jun
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
14
Jun
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Jun
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
20
Jun
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
21
Jun
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
30
Jun
Tuesday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

July 2020

2
Jul
Thursday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 6:00
Interlude - 2
5
Jul
Sunday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

Новини и събития