Calendar

October 2018

1
Oct
Monday
20:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
5
Oct
Friday
10:00
Cast: Anna Vutova-Stoicheva, Laura Ilieva, Alexandra Nosikova, Georgi Dzhanov, Theresa Brakalova, Zora Koleva, Kalin Dushkov, Vihra Smilkova, Ovanes Kasparian, Dimitrina Kechedjieva, Iva Biseva
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Oct
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Oct
Friday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Vladi Mihaylov, Niki Sotirov, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaja, Sandra Petrova, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
6
Oct
Saturday
11:00
Cast: Nikola Popov, Angelina Dencheva, Louisa Stanoeva, Laura Ilieva, Georgi Dzhanov, Theresa Brakalova, Hristina Pipova, Ana-Maria Kraycheva, Vihra Smilkova, Ovanes Kasparian, Dimitrina Kechedjieva, Iva Biseva
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Oct
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
7
Oct
Sunday
11:00
Cast: Vihra Smilkova, Anna-Maria Kraicheva, Georgi Dzhanov / Puf /, Plamen Dimov, Ovanes Kasparian, Alexandra Nosikova, Hristina Pipova, Georgi Georgiev
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Oct
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Oct
Sunday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Simeon Vladov, Janica Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Boryana Yordanova, Sandra Petrova, Plamen Grankan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
12
Oct
Friday
10:00
Cast: Vihra Smilkova, Anna-Maria Kraycheva, Kalin Dushkov, Plamen Dimov, Ovanes Kasparian, Aleksandra Nosikova, Georgi Dzhanov / Milko /, Georgi Georgiev
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Oct
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Oct
Friday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Vladi Mihaylov, Niki Sotirov, Simeon Vladov, Yanitza Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaja, Sandra Petrova, Plamen Granjan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
13
Oct
Saturday
11:00
Cast: Anna Vutova-Stoicheva, Laura Ilieva, Alexandra Nosikova, Georgi Dzhanov, Theresa Brakalova, Zora Koleva, Kalin Dushkov, Vihra Smilkova, Ovanes Kasparian, Dimitrina Kechedjieva, Iva Biseva
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Oct
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
14
Oct
Sunday
11:00
Cast: Nikola Popov, Angelina Dencheva, Laura Ilieva, Georgi Dzhanov, Teresa Brakalova, Hristina Pipova, Ana-Maria Kraishcheva, Vihra Smilkova, Ovanes Kasparian, Dimitrina Kechedjieva, Iva Biseva
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Oct
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Oct
Sunday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Simeon Vladov, Janica Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Boryana Yordanova, Sandra Petrova, Plamen Grankan

Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
16
Oct
Tuesday
14:00
Choreography and Directing by Radost Mladenova-Arabadzhieva
Music of the Songs - Margarita Shoselova
Instrumental Music and Arrangements - Alexander Tumangelov, Dimitar
Kosev
Musical environment - YBBah, J.Batist Luli, Tchaikovsky, pop music
Libretto - Maya Longgacheva
Stage design and costumes Teodora Djambazova
Multimedia Sergey Golubev
Vocal pedagogue Zornitsa Zhelyazkova
Acting Masters Consultant Denitsa Yanakieva
Master of puppets Zhivko Kanev
Participates soloists and choir, DYOSOB "Daffodils" at State Opera-Stara
Zagora
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
17
Oct
Wednesday
19:00
Choreography Margarita Arnaudova
Stage director Olesya Pantikina
Stage design by Ivan Tokadzhiev / by Maria Trendafilova /
Costumes Anna-Maria Tokadjieva / Maria's original costumes
Trendafil /
Soloists Anelia Dimitrova, Vesa Tonova, Fiordi Loha, Stanko Tanev, Ivaylo
Yanev and others.
Ballet of State Opera - Stara Zagora
With the participation of DJSOB "Margaritki" and the Bulgarian School of Survival
Baga-Tour
Record of the Bulgarian National Radio Orchestra with conductor Rossen Milanov
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 1:15
Buy tickets
18
Oct
Thursday
19:00
THE JARE ballet by Alfredo Casella
Choreography Flavio Benito / Italy /
Assistant choreographer Silvia Tomova
Scenography Salvatore Rousso / Ilia /
Soloists Alexander Zhelev, Petya Vaneva, Nanako Imai, Tomoki Ishiogo and others.
Ballet of State Opera - Stara Zagora

THE FANTASTIC TOY SHOP - ballet
on music by Gioachino Rossini / Otorino Respigi
Choreography Alba Buonandi / Italy /
Assistant choreographer Silvia Tomova
Scenography and costumes Salvatore Roussos / Italy /
Soloists Alexander Zhelev, Tomoki Ishiogo, Romina Slavova, Fodi Loha,
Anelia Dimitrova, Petya Vaneva, Haruka Suga and others.
Ballet of State Opera - Stara Zagora
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
19
Oct
Friday
10:00
Cast: Anna Vutova-Stoicheva, Laura Ilieva, Louisa Stanoeva, Georgi Dzhanov, Teresa Brakalova, Zora Koleva, Kalin Dushkov, Vihra Smilkova, Ovanes Kasparian, Dimitrina Kededjieva, Iva Biseva
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Oct
Friday
10:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
20
Oct
Saturday
11:00
Cast: Vihra Smilkova, Anna-Maria Kraicheva, Georgi Dzhanov / Puf /, Plamen Dimov, Ovanes Kasparian, Alexandra Nosikova, Hristina Pipova, Georgi Georgiev
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Oct
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
21
Oct
Sunday
11:00
Cast: Dimitar Stanchev, Hrisimir Damyanov, Diana Vasileva, Antonia Ivanova, Elena Stoyanova, Silvana Prucheva, Rumyana Petrova, Alexander Georgiev, Anna Vutova-Stoycheva, Krasimir Dinev

Conductor JORZ DIMITROV
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Oct
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
26
Oct
Friday
10:00
Cast: Elena Stoyanova, Anna Vutova-Stoicheva, Silvana Prvcheva, Anna Gavrailova, Alexander Georgiev, Ivanka Ninova, Tsvetan Tsvetkov, Georgi Dzhanov

Conductor STEFAN NEDYALKOV
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
27
Oct
Saturday
11:00
Cast: Georgi Dzhanov, Silvana Prvcheva, Elena Stoyanova, Vanyo Dimitrov, Iliya Iliev, Nadia Koleva, Kristina Malyukova

Conductor STEFAN NEDYALKOV
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Oct
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Oct
Saturday
19:00
Cast: Rumyana Petrova, Lilia Kehayova, Petar Buckov, Kostadin Andreev, Angel Antonov, Emil Pavlov, Kalin Dushkov, Rosen Nenchev, Valentin Vatev, Nikolay Voynov / Brother and the Blind beggar /, Stefan Dimitrov, Nikolay Petrov, The second woodcarver and Ivanish /, Atanas Mladenov, Stefan Vladimirov, Gergana Roussekova, Veselin Mihailov, Nikolay Pavlov, Angel Hristov, Krassimir Dinev, Alexander Georgiev, Anton Radev, Mirela Yabandjieva, Alexandra Nosikova, Ana-Maria Kraycheva, Anna Vutova-Stoicheva, Zora Koleva, Iva Biseva, Laura Ilieva, Rada Toteva, Hristina Pipova

Conductor JORZ DIMITROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
28
Oct
Sunday
11:00
Cast: Elena Stoyanova, Anna Vutova-Stoicheva, Silvana Prvcheva, Anna Gavrailova, Alexander Georgiev, Ivanka Ninova, Tsvetan Tsvetkov, Nikola Popov

Conductor STEFAN NEDYALKOV
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Oct
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Oct
Sunday
16:00
Cast: Ivanka Ninova, Gabriela Georgieva, Svetozar Rangelov, Hrisimir Damyanov, Angel Antonov, Emil Pavlov, Kalin Dushkov, Rosen Nenchev, Valentin Vatev, Nikolay Voynov / Brother and the Blind Beggar / The second woodcarver and Ivanish /, Atanas Mladenov, Stefan Vladimirov, Gergana Roussekova, Veselin Mihailov, Nikolay Pavlov, Angel Hristov, Krassimir Dinev, Alexander Georgiev, Anton Radev, Mirela Yabandjieva, Alexandra Nosikova, Ana-Maria Kraycheva, Anna Vutova-Stoicheva, Zora Koleva, Iva Biseva, Laura Ilieva, Rada Toteva, Hristina Pipova

Conductor JORZ DIMITROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

November 2018

2
Nov
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
3
Nov
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
4
Nov
Sunday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
9
Nov
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
10
Nov
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Saturday
19:00
Cast: Svetlana Zaharova and Denis Rodkin

Conductor Pavel Klinichev
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:15
Interlude - 2
Buy tickets
11
Nov
Sunday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
12
Nov
Monday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
16
Nov
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
17
Nov
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
18
Nov
Sunday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
20
Nov
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
21
Nov
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
22
Nov
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
23
Nov
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
24
Nov
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
25
Nov
Sunday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Nov
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Nov
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Nov
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

December 2018

1
Dec
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
2
Dec
Sunday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
5
Dec
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
6
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
7
Dec
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
8
Dec
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Saturday
19:00
9
Dec
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
11
Dec
Tuesday
14:00
Dec
Tuesday
19:00
12
Dec
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
13
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
14
Dec
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Friday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
15
Dec
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Saturday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
16
Dec
Sunday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Dec
Sunday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Sunday
11:00
Stage: Hall "Babies" Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 0 to 3
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
18
Dec
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
20
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
21
Dec
Friday
10:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
22
Dec
Saturday
11:00
Stage: Small stage Entrance: 30, Dondukov Blvd.
Price of tickets: children - 10 leva. adults - 10 leva.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
23
Dec
Sunday
19:00
ALEXANDRINA PENDACHANSKA in the role of Elizabeth, KAMEN CHANEV as Don Carlos

Cast: Svetozar Rangelov, Atanas Mladenov, Petar Buckov, Stefan Dimitrov, Aleksandrina Stoyanova-Andreeva, Antonia Ivanova, Rumiana Dimitrova, Iliya Iliev, Diana Vasileva, Alexander Georgiev, Anton Radev, Valentin Vatev, Vanyo Dimitrov, Nikolay Voynov, Ovanes Kasparian
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
26
Dec
Wednesday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Wednesday
17:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Dec
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
Dec
Monday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

January 2019

5
Jan
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
6
Jan
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
12
Jan
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
13
Jan
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
19
Jan
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 2:20
Interlude - 1
Buy tickets
30
Jan
Wednesday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

February 2019

1
Feb
Friday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
2
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
3
Feb
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
8
Feb
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
9
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
10
Feb
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:15
Interlude - 2
Buy tickets
23
Feb
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
24
Feb
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
26
Feb
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
27
Feb
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
28
Feb
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

Marh 2019

9
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
10
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
15
Mar
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
16
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
17
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
20
Mar
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Interlude - 1
Buy tickets
21
Mar
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Interlude - 1
Buy tickets
23
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration: 2:00
Intervals 1
Buy tickets
24
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration: 2:00
Intervals 1
Buy tickets
29
Mar
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Mar
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
31
Mar
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
Buy tickets

April 2019

18
Apr
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
19
Apr
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
20
Apr
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
21
Apr
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
25
Apr
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

May 2019

3
May
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
4
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
5
May
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
10
May
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
11
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
12
May
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 2:20
Interlude - 1
17
May
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
18
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
19
May
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
20
May
Monday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
24
May
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
25
May
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
29
May
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:00
Interlude - 1
30
May
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
May
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

June 2019

1
Jun
Saturday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
The spectable is appropriate for children at the age of 3 to 12
2
Jun
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
5
Jun
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
7
Jun
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
8
Jun
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
9
Jun
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration: 2:00
Intervals 1
13
Jun
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
14
Jun
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
15
Jun
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
16
Jun
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

July 2019

7
Jul
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
10
Jul
Wednesday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
12
Jul
Friday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

August 2019

24
Aug
Saturday

Новини и събития