ЗЛЕ ОПАЗЕНОТО МОМИЧЕ - Балет за деца по музика на Луи Херолд, Петер Лудвиг Хертел

Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

БАЛЕТ ЗА ДЕЦА  

 

ЗЛЕ ОПАЗЕНОТО МОМИЧЕ

                                             

Музика Луи Херолд, Петер Лудвиг Хертел

Хореография, режисура и либрето Риолина Топалова

Художник на декора
Борян Белчев

Художник на костюмите
Христяна Михалева-Зорбалиева

 

 

Снимки: Светослав Николов

Новини и събития