СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ ”

Софийската опера и балет обявява конкурс за длъжността „Заместник-директор по техническите въпроси”

Изисквания:

 

 • Висше техническо образование – магистър;
 • Професионален стаж – не по-малко от 3 (три) години по специалността;
 • Работа при сумирано изчисляване на работното време;
 • Работата изисква отговорност и прецизност;
 • Инициативен и организиран, способност да работи в екип;
 • Да познава и прилага законодателната уредба и необходимите нормативни документи, свързани с работата на сцена и нейната механизация;
 • Работа с Auto Cad.
 • Владеене на разговорен и писмен английски език на много добро ниво.
 • Работа с компютър и офис пакети на Word Document и Excel .

Ние предлагаме:

 • Трудов договор със срок на изпитване, всички видове осигуровки, служебен телефон и ваучери за храна;
 • Динамична и интересна работа;
 • Възможност за запознаване в детайли с оперното и балетно изкуство и работа с известни от цял свят режисьори и сценографи;

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Кандидатите отговарящи на изискванията, ще бъдат допуснати до конкурс!

Новини и събития