СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ - БАЛЕРИНА / БАЛЕТИСТ НА 12 ОКТОМВРИ

Софийска опера и балет обявява конкурс за длъжността балерина/ балетист на 12 .10. 2019 г. от 12:00 ч. в голяма балетна зала.


Изисквания:


Диплома за завършено средно образование.
Диплома за завършено балетно образование или квалификация.
CV/Биография.

Възраст не по-малко от 18 г. и не-повече от 25 г.

Документите да се представят на място в деня за провеждане на конкурса

Новини и събития