ЗОГРАФЪТ ЗАХАРИЙ - Опера от Марин Големинов


ЗОГРАФЪТ ЗАХАРИЙ
от Марин Големинов 
Дейсващи лица и съдържание


ВАЛЕНТИН ВАТЕВ в ролята на Захарий в операта "Зографът Захарий" от Марин Големинов:

СИЛВИЯ ТЕНЕВА в ролята на Христиания в операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов

СТЕФАНИ КРЪСТЕВА в ролята на Христиания в операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов

НИКОЛАЙ ВОЙНОВ в ролята на Захарий в операта "Зографът Захарий" от Марин Големинов:

РУМЯНА ПЕТРОВА в ролята на МАЙКАТА в операта "Зографът Захарий" от Марин Големинов:

ВЕСЕЛИН МИХАИЛОВ в ролята на Димитър Зограф в операта "Зографът Захарий" от Марин Големинов:

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ в ролята на КТИТОР в операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов

ИЛИЯ ИЛИЕВ в ролята на КТИТОР в операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов

АНГЕЛ АНТОНОВ в ролята на КЛИСАРЯ в операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ в ролята на КТИТОР в операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов


Постановъчен екип:
ВЕЛИЗАР ГЕНЧЕВ - диригент на операта "Зографът Захарий" на Марин Големинов

 


Новини и събития