Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор” на 16.04.2019г..

Софийска опера и балет обявява прослушване за попълване състава на „Хор”, за следните гласове:

- „Алти”

- „Тенори”

- „Баси“

- „Сопрани“

Кандидатите да подготвят 2 (две) арии по техен избор. Прослушването ще се проведе от 14.00 ч. на 16.04.2019г. на „Малка сцена” в Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

- Диплом за завършено висше музикално образование

- Молба за допускане до прослушване, по образец на СОБ

- Ксерокопие на лична карта

Срок за подаване на документите от 11.04.2019 г. до 15.04.2019 г. в отдел „ЧР” на СОБ.

Новини и събития