СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра. /Оркестрант обоист/ - /от 10.00 ч. на 13.05.2019 г./

За следната длъжност:

- „Оркестрант обоист + английски рог– група Обой” – 1 място;

Конкурса ще се проведе от 10.00 ч. на 13.05.2019 г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Оригинал на лична карта.

 Срок за подаване от  22.04.2019 г. до 03.05.2019 г. в отдел „ЧР” на СОБ.

Новини и събития