СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ обявява конкурс за попълване състава на оркестъра. /13.05.2019 10:00ч./

СОФИЙСКА ОПЕРА ИБАЛЕТ

Обявява конкурс за попълване състава на оркестъра.

За следните длъжности:

- „Солист-оркестрант – група Виолончело” – 1 място

- „Солист-оркестрант + контрафагот – група Фагот” – 1 място

- „Оркестрант – група Виолончело ” – 2 места

- „Оркестрант – група Виола” – 1 място

- „Оркестрант – група Валдхорна” – 1 място

Конкурса ще се проведе от 10.00 ч. на 13.05.2019г. на „Малка сцена“ в Софийската опера и балет

Документи за допускане до конкурс:

- Автобиография/СВ;

- Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;

- Молба за допускане до конкурс - по образец на СОБ;

- Оригинал на лична карта.

Срок за подаване от  15.04.2019г. до 03.05.2019г. в отдел „ЧР” на СОБ.

Новини и събития