ПЕЕЩИТЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ - Спектакъл за деца

Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години
20.02.2019 10:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
21.02.2019 10:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
15.03.2019 10:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
23.03.2019 17:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.

Новини и събития