ПРЕМИЕРА - ПЕЕЩИТЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ - Спектакъл за деца

Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години
21.12.2018 10:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
08.02.2019 10:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
09.02.2019 11:00

Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.

Новини и събития