ИСТОРИЯ С ПАТОЦИ, МЕЧО И ЛИСА - Георги Костов

23.06.2018 11:00

Малка сцена
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“
24.06.2018 11:00

Малка сцена
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“
28.06.2018 19:00

Голяма сцена
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“
12.07.2018 10:00

Малка сцена
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“
15.07.2018 11:00

Малка сцена
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“

Новини и събития