АМАЛ И НОЩНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ - Джан Карло Меноти - съдържание

Амал е куцо момче, което живее в бедност с майка си. Той й казва, че е видял в нощното небе огромна звезда с дълга опашка. Майка му приема това като плод на развихреното му въображение.

Амал й казва, че трима мъдреци са им дошли на гости. Мъдреците влизат и им разказват, че следват голямата звезда на небето, за да открият новороден цар. Те показват на Амал и майка му богатите дарове, които носят.

Амал разпитва мъдреците за живота им. Един от тях му показва кутията си, пълна с вълшебни камъни, мъниста и сладкиши. Амал разказва на мъдреците, че по-рано е бил овчар, но се е наложило да продадат овцете му. Амал извиква съседите, които са пастири. Те поднасят подаръци – различни храни – и изпълняват танц.

По-късно през нощта майката на Амал се изкушава да открадне малко от златото на мъдреците, защото са много бедни. Тя е разкрита, но мъдреците й предлагат да задържи златото, защото царят, когото търсят, ще изгради царството си не върху златото, а върху любовта. Майката на Амал е във възторг от вестта за този цар и моли мъдреците да върне златото. Тогава Амал предлага единственото, което има – патерицата си – също като подарък. Изведнъж той разбира, че може да ходи. Амал тръгва с мъдреците, за да почете детето, което го е излекувало.

Новини и събития