ПЕСЕНЕН КОНЦЕРТ „ПРЕКРАСЕН ДЕН, ВЪЛШЕБЕН ДЕН”
Песни от СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ и ЙОВЧО КРУШЕВ

Солисти МАРИАНА ЦВЕТКОВА и ЦВЕТАНА БАНДАЛОВСКА

На рояла ЙОВЧО КРУШЕВ

Новини и събития