Постановъчен екип - СИЛАТА НА СЪДБАТА от Джузепе Верди - Премиера на 25 ноември 2016 г.

Director - Pier Francesco Maestrini
Режисьор - Пиер Франческо Маестрини

Costumes: Luca Dall’Alpi
Дизайнер костюми - Лука Дал'алпи

Sets and Video: Juan Guillermo Nova
Дизайнер декор и видео - Хуан Гийермо Нова

Lights: Pascal Merat  
Дизайнер художествено осветление - Паскал Мера

Новини и събития