АМАЛ И НОЩНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ - Опера за деца от Джан Карло Меноти

22.12.2017 10:00

Голяма сцена
23.12.2017 11:00

Голяма сцена
26.12.2017 11:00

Голяма сцена
Снимки: Светослав Николов

Новини и събития