АМАЛ И НОЩНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ - Опера за деца от Джан Карло Меноти

Снимки: Светослав Николов

Новини и събития