ЛАКМЕ - Опера от Лео Делиб

15.06.2018 20:00

Участват: Бисер Георгиев, ДИАНА ВАСИЛЕВА /Лакме/, Диана Генова, Мирослав Андреев, ГЕОРГИ СУЛТАНОВ /Джералд/, Атанас Младенов, Елена Стоянова, Силвана Пръвчева, Румяна Петрова, Слави Манов, Ваньо Димитров, Кирил Стоянов

Диригент ГРИГОР ПАЛИКАРОВ
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Времетраене 3:30
Антракти 2

Новини и събития