ТУРАНДОТ - Опера от Джакомо Пучини

12.01.2018 19:00

Голяма сцена Времетраене - 3:00
Антракти - 2
02.03.2018 19:00

Голяма сцена Времетраене - 3:00
Антракти - 2
27.07.2018

Без сцена Времетраене - 3:00
Антракти - 2
Снимки: Костадин Чернев

Новини и събития