Басът Петър Найденов за образа на крал Филип II в операта „Дон Карлос“

Образът на Филип II e  един от тези, за които от артиста се изисква сериозна подготовка  - проучване на историческите данни, вникване в психиката на един монарх, който владее с изключителна сила и хладнокръвие  една огромна  империя. Историческата истина е, че той модернизира Испания и всъщност издига авторитета на католическата църква.

Образът е сложен. В сцените с Елизабет  Филип е много повече от наранен съпруг. В сцената с маркиз Поза се разкриват неговите принципи и методи на политика, неговия светоглед.

Сцената с Инквизитора не е само един вокален двубой на баси. Тя трябва да даде представа за силата на характера на този необикновен човек.

Вокално партията често е наричана на шега „най-дългият речитатив“, но тя трябва да бъде наситена  изцяло с цветове, адекватни на душевното състояние на героя. Именно в това се състои огромното вокално предизвикателство и затова тази  партия  бива поверявана на певци с опит и  артистична индивидуалност.

Новини и събития