СИЛФИДА - Балет от Херман Льовенскьолд

04.07.2019 20:00

Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Времетраене 1:40
Антракти 1
06.07.2019 20:00

Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Времетраене 1:40
Антракти 1

Новини и събития