Гала концерт на участващите в майсторския клас на Анна Томова Синтова - 18 май 2017г.

Новини и събития