Участващи артисти за 03 и 04.07.2014

„БОРИС ГОДУНОВ”

                                     

                                               03.07.                                      04.07.

 

Б. ГОДУНОВ              Светозар Рангелов             Мартин Цонев

ФЬОДОР                     Марио Кръстев                    Марио Кръстев

КСЕНИЯ                     Валентина Славова           Валентина Славова

ДОЙКАТА

НА КСЕНИЯ              Андреана Николова            Румяна Петрова

КНЯЗ ШУЙСКИ        Даниел Острецов                 Николай Павлов

ШЧЕЛКАЛОВ             Веселин Михайлов              Бисер Георгиев

ПИМЕН                       Ангел Христов-І д.                Ангел Христов-І д.

ПИМЕН                       Димитър Станчев-ІІ д.        Димитър Станчев-ІІ д.

СТАРЕЦЪТ                Ангел Христов                       Ангел Христов

ГРИГОРИЙ                Костадин Андреев               Пламен Папазиков

ВАРЛААМ                   Димитър Станчев                 Димитър Станчев

МИСАИЛ                   Пламен Папазиков              Хрисимир Дамянов

КРЪЧМАРКАТА        Петя Цонева                          Цвета Сарамбелиева  

ЮРОДИВИЯТ          Красимир Динев                   Красимир Динев

І ПРИСТАВ               Орлин Невенкин                   Орлин Невенкин

ІІ ПРИСТАВ              Николай Петров                    Николай Петров

МИТЮХ                     Антон Радев                            Антон Радев

ПАТРИАРХ ЙОВ     Стоян Алексиев                      Стоян Алексиев

Новини и събития