ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

 

 • Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата;
 • Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса;
 • Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид;
 • За загубени, откраднати или забравени билети СОБ не издава дубликати.
 • Закъснелите зрители се настаняват на трети балкон до първия антракт. За спектакли на открита сцена закъснелите зрители се допускат до местата си след първия антракт.
 • Рекламация относно несъответствие в дата, час, заглавие и място са прави само на билетна каса в момента на получаване на билетите или в отдел „Продажби” на Софийската опера и балет;
 • След извършване на покупката билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума;
 • В случай на сваляне на представление, СОБ предоставя една от следните възможности на закупилите билети: - закупените билети да се презаверят за друг предстоящ спектакъл от програмата на СОБ в срок до 3 дни след датата на отпадналия спектакъл като неизползваните билети задължително се представят на билетната каса; - възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление в срок до 3 дни след датата на отпадналия спектакъл като неизползваните билети задължително се представят на билетната каса с касов бон.
 • СОБ си запазва правото да прави промени в съставите на спектаклите.
 • Ако билетопритежател е лично възпрепятстван да използва закупени билети то, тези билети могат да се презаверят само, ако се доплати 50 % от стойността на местата за новоизбрания спектакъл. Сумата не може да е по-малка от минималната ценова категория към съответния спектакъл с намалението от 50%;
  Срокът за презаверяване на билетите е до един час преди започване на спектакъла, за който е закупен билета.
  Билети закупени от www.operasofia.bg или от каса на изипей  не може да бъдат връщани или презаверявани / заменяни за друг спектакъл.
 • Деца под пет години не се допускат в залата на спектакли за възрастни;
 • За спектакли за възрастни, деца под 10 години ползват 50 % отстъпка от редовната цена на билета. Цената на билета с намалението не може да бъде по-малка от най-ниската цена на съответния спектакъл. Отстъпката не важи за най-ниската ценова категория на съответния спектакъл.
 • При закупуване на билет дежурния касиер ще Ви поиска контакт за обратна връзка с Вас. На посочения телефон или имейл ще бъдете своевременно уведомени в случай на промяна на спектакъл от СОБ. При отказ за предоставяне на контакт за обратна връзка СОБ няма да може да Ви информира за настъпилата промяна и съответно не носи отговорност;
 • Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на СОБ и се публикуват в сайта на СОБ;
 • За спектакли на открити сцени:

  При влошаване на атмосферните условия е възможно да има забавяне или прекъсване на представлението. Спектакълът се счита за изпълнен, ако е стигнал до средата на първо действие. При неподходящи атмосферни условия, СОБ си запазва правото да мести спектаклите от открита сцена в зала.

  Тези общи условия важат за всички закупени билети, продавани от СОБ от момента на покупката.
  Актуална информация за промени в спектаклите се публикува на сайта СОБ.

  В случай, че представлението бъде отменено по причини, свързани с форсмажор, като земетресение, влошаване на атмосферните условия, стачка, локаут, пожар, епидемия, Национален траур, Държавен указ, нареждане на местните власти, терористичен акт или каквито и да е други причини, извън човешкия контрол, Софийската опера и балет се освобождава от задължения по изпълнение на спектакъла.

  Суми за закупени билети се възстановяват само в случай, че спектакълът, за който са  е отпаднал по вина на Софийска опера и балет.

  Забранява се допускането на деца под 5-годишна възраст.

  Забранено е внасянето и използването на звукозаписни уреди, професионални фотоапарати и видеокамери, както и снимането с телефонни и други апарати. Не е разрешено внасянето на храни и напитки. Пушенето е забранено. Не се допускат животни.

  Закупеният билет не ви осигурява транспорт до гр. Белоградчик.

  При предаване на събитието по телевизията, посетителят дава своето съгласие да бъде заснет с всички технически средства и записите, направени по време на събитието или във връзка с него, да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

Новини и събития