ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

 

 • Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата;
 • Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса;
 • Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид;
 • За загубени, откраднати или забравени билети СОБ не издава дубликати.
 • Закъснелите зрители се настаняват на трети балкон до първия антракт. За спектакли на открита сцена закъснелите зрители се допускат до местата си след първия антракт.
 • Рекламация относно несъответствие в дата, час, заглавие и място са прави само на билетна каса в момента на получаване на билетите или в отдел „Продажби” на Софийската опера и балет;
 • След извършване на покупката билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума;
 • В случай на сваляне на представление, СОБ предоставя една от следните възможности на закупилите билети: - закупените билети да се презаверят за друг предстоящ спектакъл от програмата на СОБ в срок до един месец след датата на отпадналия спектакъл като неизползваните билети задължително се представят на билетната каса; - възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление в срок до един месец  дни след датата на отпадналия спектакъл като неизползваните билети задължително се представят на билетната каса с касов бон.
 • СОБ си запазва правото да прави промени в съставите на спектаклите.
 • Ако билетопритежател е лично възпрепятстван да използва закупени билети то, тези билети могат да се презаверят само, ако се доплати 50 % от стойността на местата за новоизбрания спектакъл. Сумата не може да е по-малка от минималната ценова категория към съответния спектакъл с намалението от 50%;
  Срокът за презаверяване на билетите е до един час преди започване на спектакъла, за който е закупен билета.
  Билети закупени от www.operasofia.bg или от каса на изипей  не може да бъдат връщани или презаверявани / заменяни за друг спектакъл.
 • Деца под пет години не се допускат в залата на спектакли за възрастни;
 • За спектакли за възрастни, деца под 10 години ползват 50 % отстъпка от редовната цена на билета. Цената на билета с намалението не може да бъде по-малка от най-ниската цена на съответния спектакъл. Отстъпката не важи за най-ниската ценова категория на съответния спектакъл.
 • При закупуване на билет дежурния касиер ще Ви поиска контакт за обратна връзка с Вас. На посочения телефон или имейл ще бъдете своевременно уведомени в случай на промяна на спектакъл от СОБ. При отказ за предоставяне на контакт за обратна връзка СОБ няма да може да Ви информира за настъпилата промяна и съответно не носи отговорност;
 • Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на СОБ и се публикуват в сайта на СОБ;


 • За спектакли на открити сцени:

  Настоящият билет дава право на своя притежател да посети представлението, за което е издаден билета на посочените в него дата, час и място след представянето му.

  Не се допускат лица:
  - без валиден билет;
  - под 6-годишна възраст за вечерни представления;
  - без придружител, ненавършили 14 години след 20:00ч. и навършили 14, но ненавършили 18 години след 22:00ч,
  - под минимално допустимата възрасат за представления, за които изрично има възрастово ограничение;
  - в нетрезво състояние;
  - с неприличен външен вид;

  Забранено е:
  - заснемането на представлението изцяло или на негови части, с каквито и да било технически средства;
  - внасянето на оръжие, храни, напитки и животни /освен кучета, водачи на хора с увреждания/
  - в случай на влошаване на метеорологичните условия или наличие на друго обстоятелство извън контрола на Операта, което налага отмяна или прекратяване на представление на открито, връщане на суми или замяна на билети не се дължи.
  - посетителят е длъжен да се запознае и да спазва правилата за поведение на Операта, достъпни на интернет адрес www.operasofia.bg или касите на Операта

  При влошаване на атмосферните условия е възможно да има забавяне или прекъсване на представлението. Спектакълът се счита за изпълнен, ако е стигнал до средата на първо действие. При неподходящи атмосферни условия, СОБ си запазва правото да мести спектаклите от открита сцена в зала.

  Тези общи условия важат за всички закупени билети, продавани от СОБ от момента на покупката.
  Актуална информация за промени в спектаклите се публикува на сайта СОБ.

  В случай, че представлението бъде отменено по причини, свързани с форсмажор, като земетресение, влошаване на атмосферните условия, стачка, локаут, пожар, епидемия, Национален траур, Държавен указ, нареждане на местните власти, терористичен акт или каквито и да е други причини, извън човешкия контрол, Софийската опера и балет се освобождава от задължения по изпълнение на спектакъла.

  Суми за закупени билети се възстановяват само в случай, че спектакълът, за който са  е отпаднал по вина на Софийска опера и балет.

  Забранява се допускането на деца под 5-годишна възраст.

  Забранено е внасянето и използването на звукозаписни уреди, професионални фотоапарати и видеокамери, както и снимането с телефонни и други апарати. Не е разрешено внасянето на храни и напитки. Пушенето е забранено. Не се допускат животни.

  Закупеният билет не ви осигурява транспорт до гр. Белоградчик.

  При предаване на събитието по телевизията, посетителят дава своето съгласие да бъде заснет с всички технически средства и записите, направени по време на събитието или във връзка с него, да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

Новини и събития