ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

 1. Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата;
 2. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса;
 3. Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид;
 4. За загубени, откраднати или забравени билети СОБ не издава дубликати.
 5. Закъснелите зрители се настаняват на трети балкон до първия антракт. За спектакли на открита сцена закъснелите зрители се допускат до местата си след първия антракт.
 6. Рекламация относно несъответствие в дата, час, заглавие и място са прави само на билетна каса в момента на получаване на билетите или в отдел „Продажби” на Софийската опера и балет;
 7. След извършване на покупката билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума;
 8. В случай на сваляне на представление, СОБ предоставя една от следните възможности на закупилите билети: - закупените билети да се презаверят за друг предстоящ спектакъл от програмата на СОБ в срок до 3 дни след датата на отпадналия спектакъл като неизползваните билети задължително се представят на билетната каса; - възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление в срок до 3 дни след датата на отпадналия спектакъл като неизползваните билети задължително се представят на билетната каса с касов бон.
 9. СОБ си запазва правото да прави промени в съставите на спектаклите.
 10. Ако билетопритежател е лично възпрепятстван да използва закупени билети то, тези билети могат да се презаверят само, ако се доплати 50 % от стойността на местата за новоизбрания спектакъл. Сумата не може да е по-малка от 10 лв. с намалението от 50%;
  Срокът за презаверяване на билетите е до един час преди започване на спектакъла, за който е закупен билета.
  Билети закупени от www.operasofia.bg или от каса на изипей  не може да бъдат връщани или презаверявани / заменяни за друг спектакъл.
 11. Деца под пет години не се допускат в залата на спектакли за възрастни;
 12. За спектакли за възрастни, деца под 10 години ползват 50 % отстъпка от редовната цена на билета. Цената на намаления билет не може да бъде по-малка от 10 лв. Отстъпката не важи за най-ниската ценова категория на съответния спектакъл.
 13. При закупуване на билет дежурния касиер ще Ви поиска контакт за обратна връзка с Вас. На посочения телефон или имейл ще бъдете своевременно уведомени в случай на промяна на спектакъл от СОБ. При отказ за предоставяне на контакт за обратна връзка СОБ няма да може да Ви информира за настъпилата промяна и съответно не носи отговорност;
 14. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на СОБ и се публикуват в сайта на СОБ;
 15. За спектакли на открити сцени:

  При влошаване на атмосферните условия е възможно да има забавяне или прекъсване на представлението. Спектакълът се счита за изпълнен, ако е стигнал до средата на първо действие. При неподходящи атмосферни условия, СОБ си запазва правото да мести спектаклите от открита сцена в зала.

  Тези общи условия важат за всички закупени билети, продавани от СОБ от момента на покупката.
  Актуална информация за промени в спектаклите се публикува на сайта СОБ.

Новини и събития