„ПРЕКРАСЕН ДЕН, ВЪЛШЕБЕН ДЕН”

09.04.2017 12:00

Песни от СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ и ЙОВЧО КРУШЕВ
Солисти МАРИАНА ЦВЕТКОВА и ЦВЕТАНА БАНДАЛОВСКА
На рояла ЙОВЧО КРУШЕВ
Мраморно фоайе - партер
Песни от СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ и ЙОВЧО КРУШЕВ

Солисти МАРИАНА ЦВЕТКОВА и ЦВЕТАНА БАНДАЛОВСКА

На рояла ЙОВЧО КРУШЕВ

Новини и събития