ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - Музика Александър Райчев

01.07.2017 11:00

Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
09.07.2017 11:00

Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
14.07.2017 19:00

Голямата сцена на парка
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.

ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ
95 г. от рождението на Александър Райчев

Музика Александър Райчев
Оркестрация Александър Райчев-син
Сценарий и адаптация Юлия Кръстева, по либретото на Нина Стоянова
Диригент Стефан Недялков
Режисьор Юлия Кръстева
Художник Елена Шопова

Снимки: Светослав Николов

Новини и събития