ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - Музика Александър Райчев

26.05.2017 10:00
Билетите са изчерпани

ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ
95 години от рождението на Александър Райчев

Оркестрация Александър Райчев-син
Сценарий и адаптация по либретото
на Нина Стойчева Юлия Кръстева

Действащи лица и изпълнители
ПИФ Вихра Смилкова
ПАФ Николай Павлов
ПУФ Георги Джанов
КУМЧО ВЪЛЧО Илия Илиев
ПАТОК ПАТАРАН Ованес Каспарян
ИЛКО Александра Носикова
МИЛКО Христина Пипова

Оркестър и балет на Софийската опера

Диригент Стефан Недялков
Режисьор Юлия Кръстева
Художник и мултимедия Елена Шопова
Хореограф Мария Луканова
Корепетитори Нина Нейчева, Пелагия Чернева
Помощник-режисьор Румяна Димитрова

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет
Малка сцена Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
02.06.2017 10:00

Малка сцена Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
03.06.2017 11:00

Малка сцена Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
11.06.2017 17:00

Малка сцена Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
01.07.2017 11:00

Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
09.07.2017 11:00

Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.
14.07.2017 19:00

Голямата сцена на парка
Парк на военната академия Г. С. РАКОВСКИ“ Цена на билети:
деца - 10лв.
възрастни - 10лв.

ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ
95 г. от рождението на Александър Райчев

Музика Александър Райчев
Оркестрация Александър Райчев-син
Сценарий и адаптация Юлия Кръстева, по либретото на Нина Стоянова
Диригент Стефан Недялков
Режисьор Юлия Кръстева
Художник Елена Шопова

Новини и събития