ЛАКМЕ - Опера от Лео Делиб

22.07.2017 20:00

Белоградчишки скали Времетраене 3:30
Антракти 2
30.07.2017 20:00

Белоградчишки скали Времетраене 3:30
Антракти 2

ДИАНА ВАСИЛЕВА /в ролята на Лакме/ на 25.03.2017 19:00
ДАНИЕЛ ОСТРЕЦОВ /в ролята на Джералд/ на 25.03.2017 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 03 24 25 Lakme afich 600

Новини и събития